கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக வலையுலகில் வலம் வந்துகொண்டிருக்கிறேன். வலைப்பதிவர்களை, 1. தன்னிறைவுக்காக எழுதுபவர்கள். 2. பொழுதுபோக்காக எழுது...