நகைச்சுவை நடிகர் வடிவேலுவின் “கையைப் பிடிச்சு இழுத்தியாடா?” என்னும் நகைச்சுவையைப் பலரும் பார்த்திருப்பீர்கள்.. இந்த நகைச்சுவையைப் பார்க...