குழந்தைகளை மகிழ்வூட்டும் நிழல்வுருவங்களை நாமும் உருவாக்கியிருப்போம். ஆனால் இந்த அளவுக்கு செய்திருப்போமா...!