1. நா. சண்முகப் பிரியா கணினி அறிவியல் இரண்டாமாண்டு கே.எஸ்.ஆர் கலை அறிவியல் கல்லூரி, திருச்செங்கோடு வி.நர்மதா கணினி அறிவியல் இரண்...