வேர்களைத்தேடி தளத்திற்குத் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன்... இத்தளத்தில் சங்க இலக்கியம், கணினித்தமிழ் சார்ந்து எனது அனுபவங்களைப் பகிர்ந்து வருகிறேன். 13 ஆண்டுகளில் 1500க்கும் மேற்பட்ட பதிவுகளை வழங்கியுள்ளேன். தற்போது இந்தியக் குடிமைப் பணித்தேர்வுக்கான விருப்பப் பாடம் தமிழுக்குரிய விளக்கங்களைத் தொடர்ந்து வழங்கி வருகிறேன். தங்கள் மேலான வருகைக்கு நன்றிகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

திருக்குறள் ஒரு வரி உரை

திருக்குறள் ஒரு வரி விளக்க உரை

அறத்துப்பால்

பாயிரவியல் (4)

1          கடவுள் வாழ்த்து   

2          வான் சிறப்பு  

3          நீத்தார் பெருமை   

4          அறன்வலி யுறுத்தல்    

இல்லறவியல் (20)

5          இல்வாழ்க்கை

6          வாழ்க்கைத் துணை நலம்    

7          புதல்வரைப் பெறுதல்   

8          அன்புடைமை 

9          விருந்தோம்பல்    

10        இனியவை கூறல் 

11        செய்நன்றி யறிதல்

12        நடுவு நிலைமை   

13        அடக்கமுடைமை  

14        ஒழுக்கமுடைமை  

15        பிறனில் விழையாமை  

16        பொறையுடைமை  

17        அழுக்காறாமை

18        வெஃகாமை   

19        புறங் கூறாமை

20        பயனில சொல்லாமை   

21        தீவினையச்சம்

22        ஒப்புரவறிதல் 

23        ஈகை    

24        புகழ்

25        அருளுடைமை

26        புலான் மறுத்தல்   

27        தவம்    

28        கூடாவொழுக்கம்   

29        கள்ளாமை    

30        வாய்மை

31        வெகுளாமை  

32        இன்னா செய்யாமை

33        கொல்லாமை 

34        நிலையாமை  

35        துறவு   

36        மெய்யுணர்தல்

37        அவாவறுத்தல்

38        ஊழ்

39        இறைமாட்சி  

40        கல்வி   

41        கல்லாமை    

42        கேள்வி  

43        அறிவுடைமை 

44        குற்றங் கடிதல்

45        பெரியாரைத் துணைக்கோடல்

46        சிற்றினஞ் சேராமை

47        தெரிந்து செயல்வகை   

48        வலியறிதல்   

49        காலமறிதல்  

50        இடனறிதல்   

51        தெரிந்து தெளிதல் 

52        தெரிந்து வினையாடல்  

53        சுற்றந் தழால் 

54        பொச்சாவாமை

55        செங்கோன்மை

56        கொடுங்கோன்மை  

57        வெருவந்த செய்யாமை 

58        கண்ணோட்டம்

59        ஒற்றாடல்    

60        ஊக்கமுடைமை   

61        மடியின்மை  

62        ஆள்வினையுடைமை    

63        இடுக்கணழியாமை 

64        அமைச்சு

65        சொல்வன்மை

66        வினைத்தூய்மை   

67        வினைத்திட்பம்

68        வினைசெயல்வகை

69        தூது

70        மன்னரைச் சேர்ந்தொழுகல்   

71        குறிப்பறிதல்  

72        அவையறிதல் 

73        அவையஞ்சாமை   

74        நாடு

75        அரண்   

76        பொருள் செயல்வகை   

77        படைமாட்சி   

78        படைச் செருக்கு   

79        நட்பு

80        நட்பாராய்தல் 

81        பழைமை

82        தீ நட்பு  

83        கூடா நட்பு   

84        பேதைமை    

85        புல்லறிவாண்மை  

86        இகல்    

87        பகைமாட்சி   

88        பகைத்திறந்தெரிதல்

89        உட்பகை 

90        பெரியாரைப் பிழையாமை    

91        பெண்வழிச் சேறல் 

92        வரைவின் மகளிர்  

93        கள்ளுண்ணாமை   

94        சூது

95        மருந்து  

96        குடிமை  

97        மானம்  

98        பெருமை

99        சான்றாண்மை

100     பண்புடைமை 

101     நன்றியில் செல்வம்

102     நாணுடைமை 

103     குடிசெயல்வகை   

104     உழவு   

105     நல்குரவு 

106     இரவு    

107     இரவச்சம்

108     கயமை  

109     தகையணங்குறுத்தல்    

110     குறிப்பறிதல்  

111     புணர்ச்சி மகிழ்தல் 

112     நலம்புனைந்துரைத்தல்  

113     காதற் சிறப்புரைத்தல்   

114     நாணுத் துறவுரைத்தல்  

115     அலரறிவுறுத்தல்   

116     பிரிவாற்றாமை

117     படர் மெலிந்திரங்கல்    

118     கண்விதுப் பழிதல் 

119     பசப்புறு பருவரல்  

120     தனிப்படர் மிகுதி   

121     நினைந்தவர் புலம்பல்   

122     கனவுநிலை யுரைத்தல் 

123     பொழுதுகண் டிரங்கல்  

124     உறுப்பு நலனழிதல்

125     நெஞ்சொடு கிளத்தல்   

126     நிறையழிதல் 

127     அவர்வயின் விதும்பல்  

128     குறிப்பறிவுறுத்தல்  

129     புணர்ச்சி விதும்பல்

130     நெஞ்சொடு புலத்தல்    

131     புலவி   

132     புலவி நுணுக்கம்   

133     ஊடலுவகை  

 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக