தர்மபுரி அருகே பண்ணந்தூரில் உள்ள 124 கிளைகளைக் கொண்ட பனை மரம். நிழற்படத்தை வழங்கியவா்- பெ.சிவசங்கரி.  முதலாமாண்டு  வணிகவியல்துறை...