படைப்பாக்கம் மு.வான்மதி இளங்கலை கணினி அறிவியல் இரண்டாமாண்டு கே.எஸ்.ஆர் மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லூரி திருச்செங்கோடு.