வியாழன், 11 ஏப்ரல், 2013

திருமண அழைப்பிதழ் மாதிரி
பலருக்கும் பயன்படவேண்டும் என்ற உயர்ந்த எண்ணத்தில் இந்தத் திருமண அழைப்பிதழ் மாதிரியை அனுப்பிய கெளதமி விமல்குமார் அவா்களுக்கு மனம் நிறைந்த நன்றிகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்