புதுமைப்பித்தன்   என்ற   புனைப் பெயர் கொண்ட சொ . விருத்தாசலம் ( ஏப்ரல் 25 ,   1906   -   மே ...