·           தமிழ்நாட்டின்   சிவகங்கை   மாவட்டத்தில்   கோட்டையூரில்   பிறந்தவா். ·           காரைக்குடியில்   இருந்த   எஸ்   எம்   ...