நன்றி முனைவா் சங்கரராம பாரதி. தங்கள் திருமண வாழ்க்கை சிறப்பாக அமைய அன்புடன் வாழ்த்துகிறேன்.