முனைவர்.இரா.குணசீலன் . தமிழ் விரிவுரையாளர் . கே.எஸ் .ஆர் கலை அறிவியல் கல்லூரி . திருச்செங்கோடு நாமக்கல்மாவட்டம் . மடலின் படிநிலைகள் முன்னுரை...