இனியாவது ............................. என்ற தலைப்பில் வார்ப்பு இணையதளத்தில் வந்த எனது கவிதையைப் படிக்க http://www.vaarppu.com/padam_varikal....