வலையில் உலவிக்கொண்டிருந்த போது வியப்பான செய்தி ஒன்றைக் கண்டேன். அதை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதில் மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன். இரண்டு ஆண்டு...