வியாழன், 29 அக்டோபர், 2009

தொல்காப்பியம் சொல்லதிகாரம் சேனாவரையர் உரை..

தொல்காப்பியத்துக்கு பல உரையாசிரியர்கள் உண்டு எனினும். தொல்காப்பியம் முழுமைக்கும் உரை செய்த பெருமை இளம்பூரணருக்குரியது.

எழுத்ததிகாரத்துக்கு இளம்பூரணரின் உரையும்
சொல்லதிகாரத்துக்கு சேனாவரையர் உரையும்
பொருளதிகாரத்துக்கு பேராசிரியரின் உரையும் போற்றத்தக்கனவாகவுள்ளன.

நூலகம் இணையதளத்தில் கிடைத்த தொல்காப்பியம் சொல்லதிகாரம் சேனாவரையர் உரையின் ஐபேப்பர் வடிவம் இதோ...

தொல்காப்பியம் சொல்லதிகாரம்- சேனாவரையர் உரையுடன்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக