என் நண்பர்கள் எனக்கனுப்பிய குறுந்தகவல்களி்ல் நான் படித்து மகிழ்ந்த சில உங்களுக்காக, அளவற்ற தன்னம்பிக்கை ² ஒரு பையன் இரு சக்கர வாகனத்தில...