உலவிகள் (ப்ரௌசர்) இணையத்தில் உலவுவதற்குப் பயன்படுவனவாகும். உலவிகள் என்றவுடன் நினைவுக்கு வருவது….. இன்டர்நெட் எக்சுபுளோர், மொசில்லா பயர்ப...