மீண்டும் நாங்க ஆட்சிக்கு வந்தால்…. செல்போன் இலவசமா தருவோம்! டிவிடி பிளேயர் இலவசமா தருவோம்! வாசிங்மிசின் இலவசமா தருவோம்! குளிர்சாதனப்பெட்டி...