தொடர்புடைய இடுகைகள் உயிரைப் பற்றிக் கவலையே இல்லையா?