Featured Post

புத்தக வாசிப்பு பற்றிய பொன்மொழிகள்

இன்றைய சமூகத்தளங்களின் ஆதிக்கத்தால்  நூல் வாசிப்பு மரபுகள்  மாறிவருகின்றன. திறன்பேசிகளில் மின்னூலாக வாசித்தல், ஒலிப்புத்தகம், காணொளி வ...

Sunday, August 14, 2016

சுதந்திர தின சிறப்புக் கவிதை

இதுவா சுதந்திரம்

கல்வி!
அன்று கல்வி கற்கப் பெற்ற சுதந்திரம்
இன்று கல்வியை விற்க!
இதுவா சுதந்திரம்? இதற்கா சுதந்திரம்?

சாதி!
அன்று பாரதி பாடினார்
சாதிகள் இல்லையடி பாப்பா என்று
இன்றும் மாறவில்லை
கல்விக்குக் கூட சாதிகேட்கும் அவலம்!
இதுவா சுதந்திரம்? இதற்கா சுதந்திரம்?

இன்றைய சிந்தனை (15.08.2016)