ஞாயிறு, 7 ஜூலை, 2019

அமேசான் கிண்டில் - தமிழ் மின்னூல் உருவாக்கம் & வருமானம் பெறும் வழிகள்


தமிழில் மின்னூல் உருவாக்கும் வழிமுறைகளையும், அமேசான் கிண்டிலில் பதிவேற்று வருமானம் பெறும் வழிகளையும் எளியமுறையில் விளக்குவதாக இப்பதிவு அமைகிறது.

2 கருத்துகள்:

  1. Landed on this page when I was searching for lines from Bharathiyar எந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குலாவி... which led me to your blog. I found this kindle publication You Tube, I should say, by a series of two lucky coincidences. I found it simple to follow and fairly easy to understand.
    It has given in a nut shell in the space of less than 15 minutes what it is all about and has given me the confidence that I cay try it on my own. Thank you.
    As an editor of a journal for 33 years [of course, in the print platform] and a teacher educator can I take the liberty of suggesting that you can give both the audio and the visual such that each one is complete in itself. {I am aware this is challenging, if not impossible. As one more visually oriented I grasp better if I get the visual version of the narrative also. Yours is really thoughtful service in the cause of stimulating and causing distribution of Tamil books. I am also sending this web page address to my former student and currently a publisher [of course, in the print platform]. I would like to know more about you. drajaganesan@rediffmail.com

    பதிலளிநீக்கு