நாம் டைப் செய்யும் வார்த்தையை அப்படியே பேசுகிறது இந்த இணையதளம் http://www.oddcast.com/home/demos/tts/f ... rame1=talk இதற்குள் சென்று வார...