கே.எஸ்.ஆர் கலை அறிவியல் கல்லூரியின் தமிழ்த்துறை சார்பாக நடக்கவிருக்கும் பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கின் அழைப்பிதழ் கீழே உள்ளது.அதனை பெரிதாகக் காண ...