இன்றைய தினமணி நாளிதளில் வலையுலகம் பற்றி வந்த கட்டுரையில், ”தமிழ் இலக்கியங்களையும் மரபுவழி தமிழ் ஆராய்ச்சிகளையும் அடுத்த கட்டத்துக்குக்...