வேர்களைத்தேடி......... நச்சுநிரல் சோதனை நம் கணினிக்கு மட்டும் போதுமா?? நம் எழுத்துக்களுக்கு வேண்டாமா?? நம் எழுத்துக்களையும் ஆய்வு செய்வ...