என்னதான் விலையுயர்ந்த பீங்கான் தட்டில் சுவைமிக்க துரித உணவை வயிறுநிறைய  உண்டாலும்.. அன்று.. வெங்காயத்தையோ, பச்சைமிளக...