உங்க நண்பர் எப்படி இறந்தார் என்று ஒருவர் இன்னொருவரைப் பார்த்துக் கேட்கிறார். அதற்கு இவர்.. “அவன் வயித்துல எலி ஓடுற மாதிரி இருந்துச்சுன்ன...