வணிகவியல் மாணவர்களுக்காக நடைபெற்ற சிறப்புசொற்பொழிவுக்காகக் காப்பீட்டுக் கழகத்திலிருந்து ஒரு உயர் அதிகாரி பேசவந்தார். பவர்பாய்ணட் பிரசண்ட...