உத்ரகண்ட் மாநிலத்தில் பணியாற்றும் உதவிப் பேராசிரியர் அரவிந்த் அவர்கள் இடைவிடாமல்  130 மணிநேரம்  இயந்திரப் பொறியியல் பாடம்  நடத்தி உலக சா...