எனது பிறந்தநாளில் நான் விரும்பும் மிகப் பெரிய பரிசை எனக்குத் தரவேண்டும் என்று  எங்கள் கே.எஸ்.ஆா் மகளிர்கல்லூரி யின் மாணவிகள்  ...