செவ்வாய், 16 பிப்ரவரி, 2021

தமிழ் மின் உள்ளடக்கங்கள்: Tamil E-Contents (Tamil Edition) Kindle Edition

     


   தமிழின் சிறப்பு அதன் தொன்மையில் மட்டுமில்லை அதன் தொடர்ச்சியில்தான் உள்ளது என்ற கருத்துக்குச் சான்றாக, இயல், இசை, நாடகம் என வளர்ந்த முத்தமிழானது அறிவியல் தமிழ் என்ற நான்காம் தமிழாக வளர்ந்துள்ளது. அறிவியல் தமிழ் விரிவான பரப்புடையது. அறிவியல் தமிழின் ஒரு கூறாகவே கணினித் தமிழ் வளர்ச்சியடைந்துள்ளது. electronic content என்ற சொல்லைத் தமிழில் மின்னணு உள்ளடக்கம் என்று மொழிபெயர்க்கலாம். e-book என்ற சொல்லைத் தமிழில் மின் புத்தகம் அல்லது மின்னூல் என்று அழைப்பதுபோல, மின்னணு உள்ளடக்கம் என்ற சொல்லை மின் உள்ளடக்கம் என்று அழைக்கிறோம்.


        கணினி வழியே இணையத்தின் பல்வேறு மின் உள்ளடக்கங்களை அவரவர் தாய்மொழியில் உருவாக்கி வருகிறோம். தமிழில் பல்வேறு மின் உள்ளடக்கங்கள் உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றன. தமிழ் மின் உள்ளடக்கங்கள் என்ற இந்த நூலில் தமிழ் எழுத்துரு வளர்ச்சி முதல் தமிழ் வலைப்பதிவுகள், விக்கிப்பீடியா, மின்னூல், யூடியூப், குறுஞ்செயலிகள் என பல்வேறு மின் உள்ளடக்கங்கள் குறித்த செய்திகள் விளக்கமாக எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த நூலின் நிறைவாக விரைவு எதிர்வினைக் குறியீடுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. அதன் வழியாக இந்த நூலில் குறிப்பிடப்பட்ட நுட்பான செய்திகளைக் காணொலி வாயிலாகவும் செயல்முறை விளக்கமாகக் காண்பதற்கான யூடியூப் இணைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இணையவழியே கல்வி கற்பித்து வரும் இன்றைய காலகட்டத்தில் தமிழில் பல்வேறு நிலைகளில் தமிழ் மின் உள்ளடக்கங்களை உருவாக்குவதில் இந்த நூல் உதவியாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன்.


மின்னுலைப் பெற.. https://amzn.to/2ZlLXKj


தமிழ் மின் உள்ளடக்கங்கள்: 


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக