கணவன் – என்ன பாயசம் கிண்ட சொன்னா களி கிண்டி வைச்சிருக்க. மனைவி – நான் என்னங்க செய்வேன்..! உங்க பையன் தான் அணில் சேமியா வாங்கி வரச் ச...