ஏங்க என்ன ஆச்சு? ஏன் இப்படிக் கன்னத்துல கைவெச்சுக்கிட்டிருக்கீங்க? என்ன பிரச்சனை? என்று கேட்போர் எண்ணிக்கை குறைந்துவிட்டதால் தற்கொலையின் வ...