உங்களை உங்க தோழனோ, தோழியோ தேடி வராங்க…. நீங்க வீட்டிலே இல்லை.. உங்க அம்மாக்கிட்ட நீங்க எங்கேன்னு கேட்கறாங்க… உங்க அம்மா நீங்க எங்கே இரு...