குள்ளநரிக் கூட்டம் என்றொரு படம் பார்த்தேன். அதில் ஒரு நகைச்சுவை... சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஒருவர் நீண்டகாலமாகத் தம் தொகுதிப்பக்கமே சென்றிருக்க...