உணர்ச்சிக் கவிஞர் காசியானந்தன் அவர்களின் கவிதைகளுள் என்னைக் கவர்ந்த கவிதை இது. சிந்திக்க வைத்த கவிதை.