ஓவியம் வரைந்தவர் - ஆர். இரம்யா முதலாமாண்டு வணிகவியல் கே.எஸ்.ஆர் கலை அறிவியல் கல்லூரி (மகளி்ர்) திருச்செங்கோடு நாமக்கல் மாவட்டம...