தமிழ்த்தென்றல் என்று அழைக்கப்பட்ட திரு.வி.க அவர்களின் பிறந்தநாள் இன்று. ( ஆகஸ்ட் 26 ,   1883   -   செப்டம்பர் 17 ,   1953 ) திருவார...