மணமக்களுக்கு இனிய திருமணநாள் நல்வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். அன்பு நண்பர்களே... தமிழில் இதுபோல வடிவமைக்கப்பட்ட திர...