“தோழிமார்கதை“ என்னும் தலைப்பிலான கவிஞர் வைரமுத்து அவர்களின் கவிதை தோழிகளின் நட்பின் ஆழத்தையும் வாழ்வியல் இயல்பையும் அழகுறச் சொல்லும் கவி...