மனசை வாசிப்பது அவ்வளவு எளிதான செயல் அல்ல. படித்தாலும், சொன்னாலும்கூட புரியாதவர்கள் பலரிருக்க.. சிலரோ ஒருவரைப் பார்த்தவுடனேயே அவர்களை...