இன்று காலை 7.30 மணிக்கு பணிக்குச் சென்றுகொண்டிருந்தேன். பேருந்தைப் பிடிக்க விரைவாக நடந்து சென்றபோது சாலையின் மறுபுறம் சிலமணித்துளிகள் க...