கே.எஸ்.ஆர் மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லூரியில் வணிகவியல் மூன்றாமாண்டு பயிலும் மாணவி   சௌ.பிரியதர்சினி   அவர்கள் டாக்டர்  இராதாக...