ஓவியம் வரைந்தவர் ச.பிரியா   (கணினி அறிவியல் மூன்றாமாண்டு கே.எஸ்.ஆா் மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லூரி, திருச்செங்க...