திங்கள், 23 ஜனவரி, 2017

நீதியும் மழையும்


முறைவேண்டு பொழுதில் பதன்எளியோர் ஈண்டு
உறைவேண்டு பொழுதில் பெயல் பெற்றோரே

                                                                                     புறநானூறு 35

நீதியும், மழையும்

நாம் எதிர்பார்த்தபோதெல்லாம் எளிதாகக்

கிடைத்துவிடாது!

3 கருத்துகள்: