வெள்ளி, 27 ஜனவரி, 2017

இளைஞர்களுக்கு வள்ளுவரின் அறிவுரை


5 கருத்துகள்:

  1. பறவை , விலங்குகளை வள்ளுவர் தேடவில்லை .

    மனிதர்களிலேயே கயவர் எப்படி இருப்பார்கள் என்பதற்கான அறிகுறி,அடையாளம்,வெளிப்பாடு என் எதனையும் எவரிடமும் என்னால் காண இயலவில்லை .

    எனவேதான் , ஒப்பார் என்றார் ... ஒப்பனை எனவில்லை.

    மேலும் , விளக்கத்திற்கு , எனது " ஒரே குறளில் வள்ளுவத்தின் முழுமை ", " வாழ்வியல் தடமாற்றமும் வள்ளுவரின் தடுமாற்றமும்" ஆகிய கட்டுரைகளைப் பயில்க.

    பதிலளிநீக்கு