Featured Post

புத்தக வாசிப்பு பற்றிய பொன்மொழிகள்

இன்றைய சமூகத்தளங்களின் ஆதிக்கத்தால்  நூல் வாசிப்பு மரபுகள்  மாறிவருகின்றன. திறன்பேசிகளில் மின்னூலாக வாசித்தல், ஒலிப்புத்தகம், காணொளி வ...

Monday, March 9, 2009

பயிலரங்கம்

எங்கள் கல்லூரியில் நடைபெறவிருக்கும் இணையம் குறித்த பயிலரங்க அழைப்பிதழைக் கீழே காணலாம்


No comments:

Post a Comment