வீட்டைவிட்டு வெளியே சென்றால் மீண்டும் திரும்பி வந்தால் தான் உண்டு. அந்த அளவுக்கு வெளியே ஆபத்துகள் நிறைந்திருக்கின்றன. சாலை விபத்து திருடர...