ஒரு பெரிய மாதா கோயில்.. புயல் வீசிக் கொண்டிருக்கும் காலை.. கிறித்தவ மதம் சாராத பெண்மணியொருத்தி, பேராயர் முன்பு நின்று புலம்பிக்கொண்டிருந்தா...