இன்றைய கல்வி மாணாக்கர்களைச் சிந்திக்கச் செய்கிறதா..? இயந்திரமாக்குகிறதா..? என்ற சிந்தனையைத் தூண்டிய குறுந்தகவல்.. பாடத்திட்டம் – 80 ச...